W jaki sposób hodować grzyby i co to jest grokwit?
Hodowla grzybów to tok hodowli i uprawy grzybów do celów spożywczych, leczniczych bądź też przemysłowych. Postępowanie ten obejmuje selekcję i hybrydyzację rozmaitych szczepów grzybów w celu uzyskania pożądanych cech, takich jak zwiększona wydajność, odporność na choroby i lepszy smak czy praktyczne właściwości – growkit. Uprawa grzybów odbywa się na ogół w nadzorowanym środowisku, takim jak cieplarnia lub laboratorium, a proces hodowlany rozpoczyna się od doborów szczepów rodzicielskich. Szczepy te są po pewnym czasie zapylane krzyżowo w celu wytworzenia potomstwa z kombinacją należytych cech obojga rodziców. Potomstwo jest w następnej kolejności poddawane badaniom przesiewowym oraz oceniane w celu określenia, które mają pożądane cechy, a perfekcyjne osobniki są wybierane do dalszej hodowli. Hodowla pieczarek ma długą historię oraz była używana do poprawy wydajności, jakości i wartości odżywczej grzybów. Na przykład hodowla została wykorzystana do zwiększenia rozmiaru grzybów guzikowych, poprawy smaku grzybów shiitake i do opracowania szczepów, które są w wyższym stopniu odporne na choroby oraz szkodniki.

Categories: Handel

Comments are closed.